• Buhalterinė apskaita
    Teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas
  • Konsultacijos
    Konsultuojame visais su buhalterine apskaita susijusiais klausimais
  • Paslaugų kainos
    Teikiame paslaugas už prieinamą kainą (galimi ir barteriniai maina)

UAB „Linega”

Buhalterinė informacija

Delspinigių, už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą, dydis

 

Delspinigių, už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą, dydis

 

Laikotarpis Delspinigių dydis LRV nutarimas
Nuo 2005 02 15 0.06 % 2005 m. vasario 15 d. Nr. A1-43
Nuo 2009 02 01 0.07 % 2009 m. sausio 27 d. Nr. A1-32