Delspinigiai už pavėluotai išmokėtą darbo užmokestį pradedami skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų kai išmokos turėjo būti sumokėtos ir baigiami skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną. Delspinigių už pavėluotai išmokėtą darbo užmokestį dydis nustatomas procentais už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną:

Nuo 2016-02-01 – 0,07 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio patvirtinimo
(2016-01-26 Nr. A1-44, TAR, 2016-01-26, kodas 2016-01607, galioja nuo 2016-02-01)

 

Nuo 2015-02-01 – 0,07 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio patvirtinimo
(2015-01-26 Nr. A1-43, TAR, 2015-01-27, kodas 2015-01081, galioja nuo 2015-02-01)

 

Nuo 2014-02-01 – 0,07 %

 

Nuo 2013-02-01 – 0,07 %

 

Nuo 2012-02-01 – 0,07 %

 

Nuo 2011-02-01 – 0,07 %

 

Nuo 2010-02-01 – 0,07 %

 

Nuo 2009-02-01 – 0,07 %

 

Nuo 2008-02-01 – 0,06 %

 

Nuo 2007-02-01 – 0,06 %

 

Nuo 2006-02-01 – 0,06 %

 

Nuo 2005-02-01 – 0,06 %

 

Nuo 2004-02-01 – 0,06 %

 

Nuo 2003-02-01 – 0,06 %

 

Nuo 2002-02-01 – 0,06 %

 

Nuo 2001-02-01 – 0,06 %