Taikomas šioms socialinio draudimo išmokoms apskaičiuoti:
– senatvės pensijai;
– netekto darbingumo pensijai;
– motinystės, tėvystės, ligos pašalpų maksimalių ir minimalių ribų nustatymui.
Taikomas šių asmenų socialinio draudimo įmokoms apskaičiuoti:
– mažųjų bendrijų narių;
– ūkininkų;
– individualią veiklą vykdančių asmenų;
– individualių įmonių savininkų;
– asmenų, gaunančių pajamas pagal autorines sutartis ar iš sporto, atlikėjo veiklos

Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2016-01-01 – 445 €

Vyriausybės nutarimas
Dėl einamųjų 2016 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo
(2015-12-23 Nr. 1354, TAR, 2015-12-29, kodas 2015-20877, galioja nuo 2016-01-01)

Metinių 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydis – 433 €
Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2015-07-01 – 434 €
Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2015-01-01 – 431 €

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimas
Dėl 2015 metų draudžiamųjų pajamų
(2015-12-21 Nr. DO-2-18, TAR, 2015-12-31, kodas 2015-21186, galioja nuo 2016-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo“ pakeitimo
(2015-06-17 Nr. 613, TAR, 2015-06-19, kodas 2015-09788, galioja nuo 2015-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo
(2014-12-23 Nr. 1474, TAR, 2014-12-30, kodas 2014-20982, galioja nuo 2015-01-01)

Metinių 2014 metų draudžiamųjų pajamų dydis – 1488 Lt
Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2014-01-01 – 1488 Lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimas
Dėl 2014 metų draudžiamųjų pajamų
(2014-12-18 Nr. 11-1, TAR, 2014-12-31, kodas 2014-21209, galioja nuo 2015-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl einamųjų 2014 metų draudžiamųjų pajamų patvirtinimo
(2014-02-05 Nr. 104, TAR, 2014-02-10, kodas 2014-01323, galioja nuo 2014-02-11)

Metinių 2013 metų draudžiamųjų pajamų dydis – 1488 Lt
Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2013-01-01 – 1488 Lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimas
Dėl 2013 metų draudžiamųjų pajamų
(2013-12-23 Nr. 13-1, TAR, 2013-12-31, kodas 2013-00351, galioja nuo 2014-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl einamųjų 2013 metų draudžiamųjų pajamų patvirtinimo
(2013-01-09 Nr. 5, Žin., 2013-01-12, Nr. 4-104, galioja nuo 2013-01-13)

Metinių 2012 metų draudžiamųjų pajamų dydis – 1488 Lt
Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2012-01-01 – 1488 Lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimas
Dėl 2012 metų draudžiamųjų pajamų
(2013-01-08 Nr. 2-1, Žin., 2013-01-12, Nr. 4-168, galioja nuo 2013-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl einamųjų 2012 metų draudžiamųjų pajamų patvirtinimo
(2011-12-28 Nr. 1535, Žin., 2011-12-31 Nr. 164-7819, galioja nuo 2012-01-01)

1995-2011 metų draudžiamųjų pajamų dydžiai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl 1995-2011 metų draudžiamųjų pajamų dydžių paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“
(2011-12-29 Nr. V-574, Žin., 2011-12-31, Nr.165-7894, galioja nuo 2012-01-01)