Subjektyvūs rodikliai, pagal kuriuos galima spręsti, ar bankas duos įmonei verslo paskolą.

 • Bankai turi atsižvelgti į įmonės vadovo kvalifikaciją ir patirties bei veiklos istoriją.
 • Apžvelgti įmonės prekių ir paslaugų pasiūlą ir paklausą rinkoje.
 • Įvertinti įmonės ekonominės veiklos situaciją specializuotoje ūkio šakoje.
 • Įvertinti, kokios lengvatos gali būti taikomos, ir kokios yra naudojamos įmonės veikloje.
 • Bankas įvertina, kaip yra tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita.

Einamu momentu, Lietuvos bankas yra išreiškęs pageidavimą, kad kiekvienas komercinis bankas tūrėtų įmonių vertinimo procedūras ir kriterijus.

 Lietuvos bankas privalo atsižvelgti į sekančius kriterijus:

 • Įmonės veiklos perspektyvas ir vadovo kvalifikaciją šioje konkrečioje ūkio veikos srityje, įmonės teikiamos paslaugos ar prekių konkurencingumą rinkoje, vadovo profesionalumą bei lankstumą.
 • Įmonės numatomos veikos verslo plano vertinimas, bei jo laikymasis projekto eigoje.
 • Įmonės buhalterinės paskaitos analizė, įmonės likvidumo ir mokumo būklės analizė ir situacija, įmonės pinigų srauto analizė ir kontrolė, įsipareigojimų laikymasis ir rizikos įvertinimas.

 • Pagal įmonės buhalterinės paskaitos analizę nustatomas įmonės esamas pelningumo vertinimas.
 • Pagal įmonės buhalterinės apskaitos analizę nustatomas įmonės nuosavybės įvertinimas.
 • Komerciniai bankai turi teisę laisvai ir nevaržomai reikalauti iš įmonių papildomų buhalterinės paskaitos duomenų ir rodiklių, kad būtų įmanoma nustatyti bendrą įmonės vaizdą.